Ekipi i Projektit

Jolanda Trebicka

Drejtuese Projekit/Team Leader 

“Bashkitë për në Evropë / Municipalities for Europe”

email: jolanda.trebicka@bpe.al

email: jolanda.trebicka@europartners.al

mob: +355692052966

 

Alda Dekovi

Eksperte per Komponentin e Rritjes se Kapaciteteve

Capacity Building Expert

“Bashkitë për në Evropë / Municipalities for Europe”

email: alda.dekovi@bpe.al

email: alda.dekovi@europartners.al

mob: +355 68 2062658

 

Arben Papadhopulli

Ekspert për Komunikimin / Communication Expert 

“Bashkitë për në Europë / Municipalities for Europe”

email: arben.papadhopulli@bpe.al

email: arben_papadhopulli@yahoo.com

mob: +355682005355