Histori nga vendi

Në datën 28 Maj 2018, Këndi i BE-së Shkodër organizoi takimin e rradhës me studentët të Universitetit "Luigj Gurakuqi", Fakulteti i Shkencave të Natyrës. 

Në vëmendje të veçantë ishte njohja e të rinjve me projektin “Bashkitë për në Evropë”, funksionet e këndit të BE-së dhe veçanërisht mundësitë e përfitimit nga programi Erasmus Plus i BE.

Në ditën botërore të luftës kundër duhanit, Këndi i BE-së Shkodër në bashkëpunim me Drejtorinë e Strehimit dhe Shërbimit Social, organizoi një aktivitetet me nxënësit e shkollës së mesme “Shejnaze Juka” të këtij qyteti.
Qellimi i këtij aktiviteti ishte ndërgjegjësimi i të rinjve lidhur me rreziqet që sjell konsumimi i duhanit. 

Zj. Lorena Bardeli, specialiste e Sektorit të Shëndetit Publik dhe Mbrojtjes së Konsumatorit pranë bashkisë Shkodër, trajtoi problematikat që sjell konsumi i duhanit.

Përgjatë muajit Shkurt 2018, Këndi i BE në bashkinë Vlorë, organizoi një sërë aktivitetesh informuese në disa nga shkollat e mesme të përgjithëshme të qytetit. 

Këto aktivitete patën për qëllim informimin e të rinjve dhe të rejave të këtyre shkollave, mbi projektin ‘Bashkitë për në Evropë’, prezantimin e Këndit të BE për ta si dhe përfitimet që rrjedhin prej preencës së tij në qytetin e Vlorës për vetë ata, si dhe për institucionet shkollore.  

Në daten 27 Qershor, ne ambientet e Bashkisë Skrapar, u zhvillua takimi i parë formues i Projektit DynaMob 2.0, nje projekt i bashkefinancuar nga Bashkimi Evropian, ne kuader te thirrjes Interreg IPA CBC Itali-Shqiperi-Mal i ZI 2014 - 2020. 
Gjatë këtij takimi, koordinatorja locale e BE në Skrapar, Znj.Anxhelina Zhuri theksoi rolin e Kendit të BE në përthithjen e fondeve nga Bashkimi Evropian, asistencën që ofron ky kënd për këdo të interesuar për të njohur programet e BE si dhe për të aplikuar në këto programe për projekte të ndryshme.
 

Në datë 8 Mars 2018, Këndi i BE në bashkinë Shkodër organizoi një takim informues me nxenësit e shkollës së mesme të përgjithëshme ‘’Pjetër Meshkalla’’ të qytetit, me temë "Siguria në internet" e cila u trajtua nga Znj. Sallaku (Përgjegjëse e sektorit të IT-së pranë Bashkisë Shkodër) dhe njëkohësisht bashkëpunëtore e këndit në këtë bashki.

Kanë nisur sot në Shkodër, takimet me studentë të Universitetit "Luigj Gurakuqi" të qytetit, me qellim jo vetëm prezantimin e mundësive që ofron BE për këta studentë dhe këtë institucion të arsimit të lartë, por edhe trajtimi i temave të ndryshme në lidhje me integrimin evropian të vendit.

Aktiviteti i sotëm, trajtoi temën “Bashkia Shkodër dhe Integrimi Evropian” – “Të njohim sa më thellë Bashkimin Evropian”, me studentët e vitit të 3-të të Fakultetit Ekonomik të këtij Universiteti.

Në datën 3 Prrill 2018, Këndi i BE në bashkinë Shkodër, organizoi takimin me temë “Të njohim Bashkimin Evropian” me nxenësit e  shkollës 9 vjeçare “Branko Kadia” të këtij qyteti.
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte zgjerimi i njohurive dhe informacionit në lidhje me BE-në si pjesë e kurrikulës mësimore të këtyre nxënësve. 

Kjo ishte tema që sot Këndi i BE në bashkinë Rroskovec organizoi me të rinjtë e këtij qyteti duke ofruar një hapësire të gjerë bashkëbisedimi.  
Ndryshimi e klimës, veprimtaria njërëzore mbi mjedisin dhe efekti serë janë problemet më shqetësuese me të cilat po ndeshet njërëzimi në vitet e fundit. Ndaj pikërisht rreth kësaj teme, të rinjtë pjesëmarrës shfaqën idetë e tyre se si do të mundeshin ata të kontribuonin dhe ndryshonin në mjedisin ku jetojnë.

Në datën 17 Prrill 2018, në kuadër të “Javës së Tokës” këndi i BE në bashkinë Patos, së bashku me të rinjtë e qytetit iu bashkua aksionit vullnetar “Pastrojmë tokën që duam” të inicuar nga ekipi i Këndit.

Ky aksion kishtë për qëllim pastrimin e rrugëve në zonën hyrëse të qytetit.  

Gjatë këtij aktiviteti, të rinjtë shpërndanë gjithashtu fletëpalosje ndërgjegjësuese të ndryshme me tematikë mbrojtjen e tokës në disa biznese lokale të cilët operojnë në Bashkisë Patos,

Në datën 14 Prrill 2018, në aktivitetin e përmuajshëm "E PREMTJA E GRAVE"  Këndi i BE në bashkinë Patos, prezantoi përpara përfaqësuesve të Platformës Lokale të Grave të qytetit, integrimin gjinor dhe rëndësinë e tij në proçesin e fuqizimit  të femrave në nivel lokal, bazuar në angazhimin e BE për barazinë gjinore dhe praktikat më të mira të saj.
Në fund të prezantimit u vu në evidencë fakti se administrata e Bashkisë Patos plotëson raportin gjinor pasi 53% e punonjësve janë femra dhe kryesisht janë në nivele drejtuese. 

Faqet