Histori nga vendi

Duke përfituar nga Panairi i Aftësive dhe Karrierës, i cili u mbajt në qytetin e Kukësit për herë të parë në datën 30 Maj 2018, Këndi i BE i këtij qyteti, organizoi pjesmarjen në këtë panair me një stendë të hapur për publikun. 

Gjatë kësaj dite, nisur edhe nga pjesmarja shumë aktive e të rinjve në përgjithësi por edhe e qytetarëve, stenda e Këndit të BE, pati një numër të lartë vizitorësh.

Në datën 21 Qershor 2018, Këndi i BE në Kukës ishte pjesmarës në Panairin e Karrierës i cili u zhvillua në fshatin Bicaj të Bashkisë Kukës

Për të pasur një përfaqësim dhe prezantim sa më të gjërë të Këndit të BE në këtë aktivitet, Koordinatorët lokalë të këtij këndi, udhëtuan në fshatin Bicaj për të zhvilluar një bashkëbisedim me banorë të fshatit, me qëllim vënien e tyre në dijeni për Këndin e BE në këtë qytet si dhe dhënien e një informacioni se çfarë ofron Këndi i BE për ta dhe sim und ta përdorin ata informacionin e marë prej tij.

Në datën 7 Korrik 2018, Këndi i BE në bashkinë Kukës, ishte i pranishëm në fshatin Shishtavec, një vend me potenciale të madh qoftë bujqësor ashtu dhe turistik, si dhe i mirënjohur për kultivimin dhe cilësinë e patates.

Gjatë takimit, punonjësit e Këndit, ju ofruam banorëve të zonës njohuri të mjaftueshme mbi mundësitë për të pasur mbështetjen e Bashkimit Europian në fushën e bujqësisë nëpërmjet programit IPARD të tij. 

Në datën 14 Shkurt 2018, disa nga femijët e projektit Underadio të financuar nga BE dhe që zhvillo aktivitetet e tij në rajonin e Kuçovës, vizituan Këndin e BE pranë bashkisë së këtij qyteti, Pasi u njohën me disa nga materialet e shumta që gjendeshin në stendat e këtij Këndi, ata vendosën të bëjnë disa regjistrime dhe këto informacione ti ndanin me bashkëmoshataret e tyre në të gjithë vendin nëpërmjet valëve të Radios që ata përdorin për projektet e tyre.

Regjistrimet e tyre këtë herë ishin me këto tema:

Në datën 27 Mars 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë u vizitua nga një grup nxënësish të shkollës 9-vjeçare “18 Tetori” të këtij qyteti.

Gjatë këtij takimi, nxënësit u njohën nga Koordinatori Lokal i BE, me qëllimin e hapjes së Këndit të BE në këtë bashki, mënyrën e funksionimit dhe me materiale të ndryshme që kishin të bënin me Bashkimin Evropian.

Më pas me nxënësit u zhvillua një seancë informimi në të cilën u prezantua BE; historikut, simbolet dhe institucioneve të saj.

Në datën 3 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë organizoi një takim me të rinjtë e Qendrës Rinore Kuçovë.

Gjatë këtij takimi, të rinjtë u njohën nga Koordinatori Lokal i BE në këtë qytet, me qëllimin e hapjes së Këndit të BE, mënyrën e funksionimit të tij, si dhe patën rastin të konsultojnë materiale të ndryshme promovuese të Bashkimit Evropian që ndodhen në stendat e Këndit.

Pas prezantimit me Këndin, të rinjtë ndoqën një session informimi mbi BE : historikun, institucionet dhe programet e ndryshme të saj, të cilat kanë në qendër të vëmëndjes të rinjtë.

Në datën 17 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë organizoi një takim mbi barazinë gjinore me femijët/të rinjtë e projektit Underadio.

Gjatë këtij takimi, të rinjte u njohën nga Koordinatori Lokal i BE në këtë bashki, mbi terminolohjinë; barazi gjinore, dhunë ndaj grave, integrimin gjinor. Të rinjve iu bë një përshkrim i detajuar i Axhendëssë Barazisë Gjinore të Bashkimit Evropian.

Në datën 24 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë organizoi në ambientet e Qendrës Rinore të këtij qyteti, një takim me të rinj dhe të reja nga komuniteti rom dhe egjyptian nga zonat rurale të kësaj bashkie, 

Te rinjte u njohën nga Koordinatori Lokal i BE, mbi qëllimin e hapjes së Këndit të BE në këtë bashki, mënyrën e funksionimit të tij, materialet e ndryshme promovuese mbi Bashkimit Evropian që ndodhen në ambjentet e këtij Këndi, si dhe u shpjegua se për çfarë mund të përdorej ky Kënd prej tyre. 

Në datën 29 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë në bashkëpunim me Qendrën Rinore dhe projektin Underadio organizuan një vizitë në Bashkinë Belsh.

Të rinjtë u pritën në një takim nga Koordinatori i BE në Bashkinë Belshit i cili iu foli të rinjve mbi qytetin e Belshit, historinë, trashëgiminë dhe aktivitetet kulturore më të rëndësishme që zhvillohen në këtë qytet.

Në datën 30 Prrill 2018, Kendi i BE në Bashkinë Korçë, organizoi një takim informues me nxënësit e shkolles 9 vjeçare "Sevasti Qirjazi" të këtij qyteti.

Gjatë takimit, nxënësit u informun mbi institucionet evropiane, rroli detyrat dhe funksionet e tyre.  Njëkohësisht ata ndoqën një prezantim të plotë rreth funskionit dhe detyrave të Këndit të BE në qytetin e Korcçës, si dhe përse shërben ky Kënd për interest e tyre. 

Faqet