EU Corner Përmet Municipality

Address: 
Qëndra Kulturore Multifunksionale, Kati 1, Shëtitorja “ Odhise Paskali”6401
Koordinator: 
Denisa Mamillo
Mobile: 
00355 (0) 697394515