EU Corner Pukë Municipality

Address: 
Bashkia Puke, kati i pare
Koordinator: 
Ndue Shpendaj
Mobile: 
00355 (0) 673761744