Këndi i BE Bashkia Malësi e Madhe

Koordinator: 
Alfred Gurraj
Mobile: 
00355 (0) 693910500