Golemi; Projektet me Be, ne dobi te zhvillimit social ekonomik te Gjirokastres