Tre projekte të reja të Bashkimit Evropian, në mbështetje të bashkive shqiptare