Aktivitete

Roli i vetëqeverisjes vendore në zbatimin e serisë së ligjeve dhe rregullave të Bashkimit Evropian është tejet i rëndësishëm, në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
10 Shk 2020
“Roli i autoriteteve rajonale dhe lokale në procesin e integrimit në BE dhe zbatimi eventual i rregullave të BE-së duhet të merret në konsideratë. Duhet të gjendet një ekuilibër i duhur midis qeverive qendrore, rajonale dhe lokale, i cili mbështet fort zbatimin e reformave dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët - kjo është mënyra se si Komisioni Evropian thekson rolin e Bashkive në Dokumentin për Politikën e Zgjerimit të BE-së.
06 Shk 2020

TIRANE, 23 DHJETOR – Në Bashkinë e Tiranë u zhvillua trainimi i radhës i drejtuesve dhe përfaqësuesve të Njësive të Integrimit Evropian në Bashkitë e Shqipërisë, nga ana e ekspertëve të Projektit “Bashkitë për në Evropë”.
Tema e përzgjedhur nga BpE ka qenë mbi “Procedurat e Aplikimit në kuadrin e thirrjes së Erasmus Plus – Rritja e Kapaciteteve në Fushën e Rinisë 2020”.

23 Dhj 2019
Në kuadër të 16 ditëve aktivizëm Bashkia Pogradec në bashkëpunim me shoqatën “Unë, Gruaja”, së bashku me përfaqësues nga Komisariati i Policisë, organizoi në datën 25 Nëntor 2019 një takim me nxënës të shkollës “Kozma Basho” Pogradec ku diskutuan mbi dhunën, institucionet dhe ligjet që na mbrojnë.
25 Nën 2019
Në datë 16 nëntor u organizua aktiviteti me temë “Konkurs me ese” ky aktivitet u organizua në kuadër të Ditëve Evropiane të Solidaritetit Lokal, nga Drejtoria e Zhvillimit Strategjik dhe Integrimit Evropian në Bashkinë Europë dhe Qendra Rinore. Në këtë konkurs morën pjesë 10 shkolla 9-vjeçare dhe të mesme të qytetit të Kuçovës dhe Njësive Administrative ku nga secila shkollë u përzgjodh eseja më e mirë.
16 Nën 2019

Tiranë, 13 nëntor 2019 – Për dy ditë me radhë, në datat 12 dhe 13 nëntor 2019, Projekti “Bashkitë për në Evropë” në bashkëpunim me ASPA, ka zhvilluar në mjediset e kësaj të fundit, trainimin e radhës me grupin e parë të drejtuesve të Njësive të Integrimit Evropian. Tema e trainimit ishte “Koordinimi i Ndihmës së Huaj në nivel lokal”.

12 Nën 2019, 13 Nën 2019